Skip to Content

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ «ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ» (фрагмент)

Рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань:  18 Виробництво та технології

Спеціальність:  186 Видавництво та поліграфія

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та електронні видання, паковання, мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії.

Цілі навчання:  підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

СТРУКТУРА ОПП БАКАЛАВРАТУ

Шифр дисципліниНазва навчальної дисципліниКількість кредитів ECTSФорма підсумкового контролю
Цикл загальної підготовки
Обовязкові освітні компоненти
ОК 1Іноземна мова (за професійним спрямуванням)9Залік, Екзамен
ОК 2Історія українського друкарства4Залік
ОК 3Українська мова (за професійним спрямуванням)3Залік
ОК 4Філософія5Екзамен
Вибіркові освітні компоненти
ВК1НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ5Залік
ВК2НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ5Залік
ВК3МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР5Залік
ВК4МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР5Залік
ВК5МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР5Залік
ВК6МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР5Залік
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові освітні компоненти
ОК 5Математичний аналіз та лінійна алгебра5 Екзамен
ОК 6Вступ до фаху3Залік
ОК 7Технології поліграфічного виробництва5Екзамен
ОК 8Інформатика і комп`ютерна техніка9Залік, Екзамен
ОК 9Інформаційні технології10Екзамен, Екзамен
ОК 10Прикладна математика4Залік
ОК 11Ілюстрування4Залік
ОК 12Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності
та охорони праці»
2Залік
ОК 13Технології комп’ютерного дизайну5Екзамен
ОК 14Основи композиції та дизайну7Екзамен
ОК 15Типографіка3Залік
ОК 16Фізика3Залік
ОК 17Технічна механіка3Залік
ОК 18Інженерна і комп’ютерна графіка5Екзамен
ОК 19Програмування засобів мультимедіа9Екзамен, Екзамен
ОК 20Теорія кольору5Екзамен
ОК 21Комп’ютерна анімація та віртуальна реальність5Екзамен
ОК 22Междисциплінарний курсовий проект II курсу3МКП
ОК 23Основи проектування Web-видань8Залік, Екзамен
ОК 24Хімія та видавничо-поліграфічні матеріали3Залік
ОК 25Додрукарське опрацювання інформації9Екзамен, Екзамен
ОК 26Видавнича справа і технічне редагування9Екзамен, Екзамен
ОК 27Системи керування вмістом (CMS)4Залік
ОК 28Междисциплінарний курсовий проект III курсу3МКП
ОК 29Технологічна практика3ЗВІТ
ОК 30Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва3Залік
ОК 31Іноземна мова академічної та професійної комунікації4Залік
ОК 32Междисциплінарний курсовий проект IV курсу3МКП
ОК 33Проектування баз даних та баз знань4Екзамен
ОК 34Проектування паковань3Залік
ОК 35Комплексний тренінг 3ЗВІТ
ОК 36Переддипломна практика3ЗВІТ
ОК 37Дипломний проект7Дипломний проект
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВК 7Мейджор 15Екзамен
ВК 8Мейджор 25Екзамен
ВК 9Мейджор 35Екзамен
ВК 10Мейджор 45Екзамен
ВК 11Мейджор 55Екзамен
ВК 12Мейджор 65Екзамен

Освітня програма бакалаврату 2021-2022 навчального року

Освітня програма бакалаврату 2022-2023 навчального року

Освітня програма бакалаврату 2023-2024 навчального року

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ «ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ» (фрагмент)

Рівень вищої освіти: другій (магістерський)

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та електронні видання, паковання, мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; дослідження, удосконалення, створення, виготовлення, поширення виробів видавництва й поліграфії.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

СТРУКТУРА ОПП МАГІСТРАТУРИ

Код ОКОсвітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики кваліфікаційна робота)
Кредити ЄКTCФорми підсумкового контролю
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ОК1Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці4Залік
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВК1МАГ-МАЙНОР5Залік
ВК2МАГ-МАЙНОР5Залік
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ОК2Мультимедійний дизайн та візуалізація даних5Екзамен
ОК3Мультимедійне видавництво5Екзамен
ОК4Створення інтерактивних медіа5Залік
ОК53D-графіка (англ)5Залік
ОК6Проектування додатків для мобільних пристроїв5Залік
ОК7Культура цифрових медіа5Екзамен
ОК8Консультаційний проект1Курсова робота
ОК9Переддипломна практика9Звіт
ОК10Комплексний тренінг3Звіт
ОК11Дипломна робота18Дипломна робота
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВК3МЕЙДЖОР 15Екзамен
ВК4МЕЙДЖОР 25Екзамен
ВК5МЕЙДЖОР 35Екзамен

Освітня програма магістратури 2021-2022 навчального року

Освітня програма магістратури 2022-2023 навчального року

Освітня програма магістратури 2023-2024 навчального року

Back to top