Skip to Content

Вимоги до дипломних робіт

ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

Вимоги до змісту та оформлення дипломних робіт бакалаврів викладені у відповідних методичних рекомендаціях.
Для допомоги керівникам і студентам в оформленні пояснювальних записок освітнього ступеня «бакалавр» створено файл зразок-шаблон, у якому наведено фрагмент записки, оформленої за правилами. На перших 4-х сторінках зразка-шаблона сірим маркером виділено текст, який студент має змінити, виходячи зі своїх власних даних.
Документи щодо захисту дипломних робіт освітнього ступеня «бакалавр» у 2020/21 н.р.:
НАКАЗ щодо затвердження тем дипломних проєктів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія».
ГРАФІК захисту дипломних проєктів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» у 2020/2021 навч. році.

ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

Вимоги до змісту та оформлення дипломних робіт магістрів викладені у відповідних методичних рекомендаціях.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ

Правила оформлення пояснювальних записок детально викладені в файлі.
Основні правила:
• Поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє і верхнє – 20 мм.
• Гарнітура – Times New Roman, 14 пт.
• Міжрядковий інтервал – 1.3.
• Абзацний відступ – 1.25.
• Номери сторінок проставляють у правому верхньому кутку, починаючи із другої сторінки вступу (а якщо вступ помістився на одній сторінці, то починаючи з першої сторінки розділу 1). Шрифт номера сторінки – 12 пт.
• Заголовки «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» вирівнюються за центром; після заголовка потрібно залишити один порожній рядок.
• Заголовки розділів 1–4 та підрозділів вирівнюються за шириною та пишуться з абзацного відступу; після заголовка потрібно залишити один порожній рядок.
• Всі розділи, підрозділи, рисунків та таблиці мають бути пронумеровані. Номери підрозділів, рисунків і таблиць формуються за шаблоном X.Y, де Х – номер розділу, Y – порядковий номер відповідного об’єкта в розділі.
• Рисунки та їхні назви вирівнюються за центром. Назва розміщується під рисунком; вона починається зі слова «Рис.» і номера рисунка (Рис. X.Y.). До і після назви рисунка потрібно залишити по одному порожньому рядку.
• Таблиці та їхні назви вирівнюються за центру. Назва таблиці розміщується над таблицею. До і після назви таблиці потрібно залишити по одному порожньому рядку. На попередньому рядку – перед порожнім рядком, що розташований перед назвою таблиці, – пишеться слово «Таблиця» з номером таблиці (Таблиця X.Y); цей текст вирівнюється праворуч; перед ним також потрібно залишити порожній рядок.
• Список літератури потрібно оформляти за новими правилами ГОСТ 8302 до: 2015. Приклад оформлення наведено в окремому файлі.
• Поправка до презентації з правилами оформлення: в рефератах потрібно вказувати кількість сторінок записки БЕЗ врахування додатків.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ

1. Попередню перевірку пояснювальних записок здійснюють КЕРІВНИКИ дипломних проєктів. Керівники допускають до нормоконтролю ті пояснювальні записки, які відповідають основним правилам оформлення. Про те, що записка студента допущена до нормоконтролю (за результатами попередньої перевірки), керівник має повідомити перевіряльнику.
2. Після отримання допуску від керівника студент повинен вислати перевіряльнику готову пояснювальну записку в форматах .pdf та docx.

Файли для завантаження

  1. перший файл
  2. другий файл
  3. перший файл
  4. другий файл
  5. перший файл
  6. другий файл
  7. перший файл

Back to top